Click to enlarge

Komatsu WA 800

Komatsu WA 800-3 wheel loader 1/50 scale


J205$64.95